fbpx

馃摂 Regulamin


搂 1
Postanowienia wst臋pne

 1. Platforma Frontschool dost臋pna pod adresem internetowym www.frontschool.pl prowadzona jest przez Kamila J贸zwika prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Kamil J贸zwik wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP: 7742955790, REGON: 368509767.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Sprzedawca -osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Kamil J贸zwik, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 7742955790, REGON 368509767.
 3. Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
 4. Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.frontschool.pl.
 6. Kurs – us艂uga mo偶liwa do zakupienia w Sklepie, zawieraj膮ca materia艂y edukacyjne zwi膮zane z g艂贸wn膮 tematyk膮 kursu.
 7. Platforma – platforma szkoleniowa dost臋pna pod adresem internetowym www.frontschool.pl, na kt贸rej klienci maj膮 dost臋p do zawarto艣ci zakupionych Kurs贸w.
 8. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
 13. Formularz zam贸wienia – formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu p艂atno艣ci.
 14. Produkt – dost臋pna w Sklepie us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 15. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 – stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.
 16. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia.

搂 3
Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. 艁ojewska 14/49, 03-392 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@frontschool.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 600 074 215
 4. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

搂 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu wymagane s膮:
  – komputer z dost臋pem do Internetu,
  – stabilne 艂膮cze internetowe,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – przegl膮darka internetowa zaktualizowana do jej najnowszej wersji (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari).
 2. Organizator nie zapewnia warunk贸w technicznych niezb臋dnych do korzystania z serwisu. Wszystkie koszta zwi膮zane z zapewnieniem niezb臋dnych warunk贸w technicznych ponosi u偶ytkownik.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub usuni臋cia dowolnej tre艣ci, lub us艂ugi bez wcze艣niejszego powiadomienia

搂 5
Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Z艂o偶enie zam贸wienia wymaga za艂o偶enia Konta dla Klienta. Konto mo偶e by膰 za艂o偶one przez Klienta samodzielnie przed Z艂o偶eniem zam贸wienia b膮d藕 w trakcie jego sk艂adania.
 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

搂 6
Zak艂adanie Konta

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto na Platformie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji.
 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7
Oferowane metody p艂atno艣ci

 1. Ka偶dy kurs w serwisie mo偶e zosta膰 op艂acony jedynie za pomoc膮 p艂atno艣ci online.
 2. Sklep nie obs艂uguje p艂atno艣ci got贸wkowych.
 3. Podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online jest Stripe [link].
 4. Dost臋pne formy p艂atno艣ci w sklepie:
  szybki przelew online (realizowany za pomoc膮 Przelewy24),
  BLIK (realizowany za pomoc膮 Przelewy24),
  karty p艂atnicze (lista akceptowanych kart p艂atniczych [link]).
 5. Jako dow贸d zakupu klient otrzyma faktur臋 VAT wystawion膮 na dane podane w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 6. Klient zgadza si臋 na przesy艂anie dokument贸w dotycz膮cych zakupu drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail podany w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za usterki infrastruktury technicznej i niedostarczenie produktu bezpo艣rednio po op艂aceniu. W tym przypadku klient ma obowi膮zek poinformowa膰 o tym sprzedawc臋, a sprzedawca ma obowi膮zek udzielenia dost臋pu manualnie. W przypadku wyst膮pienia wy偶ej wymienionej sytuacji klientowi nie przys艂uguje 偶adne dodatkowe odszkodowanie.

搂 8
Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym.
 2. Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci od razu po zawarciu umowy sprzeda偶y 鈥 w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
 3. Dost臋p do kursu zostaje przydzielony w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji p艂atno艣ci online. Dost臋p zostanie r贸wnie偶 potwierdzony wiadomo艣ci膮 e-mail.

搂 9
Zasady korzystania i dost臋p do kurs贸w

 1. Dost臋p do sprzedawanych kurs贸w realizowany jest przez Platform臋 www.frontschool.pl.
 2. Klient jest zobowi膮zany do strze偶enia danych dost臋powych do platformy oraz dost臋pnych tam materia艂贸w przed niepowo艂anym lub publicznym dost臋pem.
 3. W przypadku podejrzenia o nielegalne udost臋pnianie danych lub materia艂贸w Sprzedawca mo偶e zablokowa膰 klientowi dost臋p do serwisu do czasu wyja艣nienia sprawy.
 4. Dost臋p do zakupionych kurs贸w przyznawany jest na czas nieokre艣lony, chyba 偶e strona kursu jasno i wyra藕nie informuje o ewentualnych ograniczeniach czasowych.
 5. Kupuj膮cy wraz z dost臋pem do kursu otrzymuje dost臋p do platformy dyskusyjnej, na kt贸rej b臋dzie m贸g艂 otrzyma膰 od autora kursu wsparcie merytoryczne w odniesieniu do materia艂贸w dydaktycznych zawartych w kursie.
 6. Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowych odpowiedzi na pytania zadawane przez Kupuj膮cego 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
 7. Korzystanie z platformy dyskusyjnej przez Klienta jest dobrowolne.
 8. Nie ma mo偶liwo艣ci zakupu kursu bez dost臋pu do platformy dyskusyjnej.

搂 10
Odpowiedzialno艣ci

 1. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  – dzia艂ania podmiot贸w obs艂uguj膮cych sprz臋t i oprogramowanie zapewniaj膮ce prawid艂owy i nieprzerwany dost臋p do Internetu.
  – brak dost臋pno艣ci Platformy spowodowany awari膮 systemu 艂膮czno艣ci telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego lub nieprawid艂owego dzia艂ania 艂膮czy telekomunikacyjnych i wywo艂anych przez nie szk贸d.
  – jakiekolwiek szkody powsta艂e w wyniku korzystania przez Klienta z Platformy w spos贸b niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.
  – jakiekolwiek szkody wyrz膮dzone osobom trzecim b臋d膮ce wynikiem podania przez kupuj膮cego sprzecznych z prawd膮 danych przy rejestracji lub p艂atno艣ci.
 2. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do nieudost臋pniania danych logowania osobom trzecim.

搂 11
Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 w dniu zawarcia Umowy sprzeda偶y wspomnianej w 搂 8.
 3. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
 4. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3.
 5. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 kupuj膮cy, chyba 偶e kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez kupuj膮cego kart膮 p艂atnicz膮 sprzedaj膮cy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej kupuj膮cego.
 6. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

搂 12
Reklamacja

 1. Reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi mo偶na z艂o偶y膰 drog膮 mailow膮 na adres podany w 搂 3.
 2. Reklamacja powinna zawiera膰 poni偶sze informacje:
  – dane kontaktowe sk艂adaj膮cego reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres e-mail),
  – opis problemu b臋d膮cego podstaw膮 z艂o偶enia reklamacji,
  – 偶膮dania sk艂adaj膮cego reklamacj臋.
 3. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Brak ustosunkowania si臋 sprzedawcy w powy偶szym terminie oznacza, 偶e sprzedawca uzna艂 reklamacj臋 za uzasadnion膮.
 4. Sprzedawana us艂uga jest dystrybuowana w formie cyfrowego dost臋pu i Klient otrzymuje do niej dost臋p po zaksi臋gowaniu wp艂aty. Nie maj膮 miejsca 偶adne op艂aty za zwrot us艂ugi.

搂 13
Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z  pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

搂 14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych 鈥 znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie Polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥濺ODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋, podanych przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zam贸wie艅. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzeda偶y lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ci膮偶膮cy na Sprzedawcy obowi膮zek prawny zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.
 4. Odbiorc膮 danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mo偶e by膰 podmiot obs艂uguj膮cemu p艂atno艣ci.
 5. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania. 呕膮danie w tym zakresie mo偶e zosta膰 wys艂ane na adres e-mail podany w 搂 3.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
 7. Organizator zobowi膮zuje si臋 do zachowania bezpiecze艅stwa i poufno艣ci pozyskanych danych osobowych oraz zapewnia, i偶 dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z zasadami okre艣lonymi w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO).

搂 15
Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.